ابزارهای دسترسی

پورتال مشتریان

فارسی

|

English

حسابگر بازرگانی

 • تک کاربر: ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۶۳,۴۰۰,۰۰۰
 • -

حسابگر بازرگانی

 • تک کاربر: ۳۴,۸۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۵ کاربر: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰

* کلیه مبالغ به تومان می باشد.

حسابگر صنعتی

 • تک کاربر: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۷۹,۷۰۰,۰۰۰
 • -

حسابگر صنعتی

 • تک کاربر: ۴۴,۹۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۵ کاربر: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰

* کلیه مبالغ به تومان می باشد.

حسابگر ویژه پخش

بازرگانی

 • تک کاربر: ۲۸,۳۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰
 • -

حسابگر ویژه پخش

بازرگانی

 • تک کاربر: ۴۷,۶۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۵ کاربر: ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

حسابگر ویژه پخش

صنعتی

 • تک کاربر: ۳۷,۸۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
 • -

حسابگر ویژه پخش

صنعتی

 • تک کاربر: ۵۷,۷۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۵ کاربر: ۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

* کلیه مبالغ به تومان می باشد.

نسخه ۲ کاربر

 • دو کاربر: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
 • + پشتیبانی یک‌ساله: ۶,۷۰۰,۰۰۰

نسخه ۱۰ کاربر

 • ۱۰ کاربر: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
 • + پشتیبانی یک‌ساله: ۶,۷۰۰,۰۰۰

نسخه ۲۵ کاربر

 • ۲۵ کاربر: ۷۷,۷۰۰,۰۰۰
 • + پشتیبانی یک‌ساله: ۱۲,۹۰۰,۰۰۰

نسخه ۵۰ کاربر

 • ۵۰ کاربر: ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰
 • + پشتیبانی یک‌ساله: ۱۲,۹۰۰,۰۰۰

نسخه بیش از ۵۰ کاربر

 • بالاتر از۵۰ کاربر + پشتیبانی یک‌ساله:
 • قابل مذاکره

* کلیه مبالغ به تومان می باشد.

حقوق دستمزد و پرسنلی

Payroll

 • تک کاربر: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۳۲,۲۰۰,۰۰۰
 • -

حسابگر اموال

Asset

 • تک کاربر: ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
 • شبکه ۱۰ کاربر: ۲۸,۶۰۰,۰۰۰
 • -

حسابگر شعب

Cyber Branch

 • دو کاربر: ۲۰.۵۰۰.۰۰۰
 • فعالسازی هر کاربر مازاد در هر شعبه: ۲.۱۰۰.۰۰۰
 • حق استفاده سالانه از شعب دو کاربر: ۶.۷۰۰.۰۰۰

پاکت سایبر

PPC

 • برای هر تبلت(سالیانه): ۱.۰۰۰.۰۰۰
 • موقعیت مکانی زنده؛ برای هر تبلت(سالیانه): ۱.۳۰۰.۰۰۰
 • فعالسازی برای هر تبلت مازاد: ۲.۳۰۰.۰۰۰

* کلیه مبالغ به تومان می باشد.

CRM

Microsoft Dynamics ۳۶۵

 • CRM و وب سرویس‌ها با قفل سخت افزاری روی سرور کاربر: ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰

* کلیه مبالغ به تومان می باشد.

وب سرویس جامع سایبر 9 و بالاتر

 • سرور کاربر با قفل سخت افزاری:۳۰.۰۰۰.۰۰۰
 • سرور شایگان سیستم: ۱۶.۳۰۰.۰۰۰
 • -
 • خدمات پشتیبانی سالانه: ۶.۷۰۰.۰۰۰

* خدمات پشتیبانی سالانه وب سرویس، ۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان است.

* کلیه مبالغ به تومان می باشد.

افزونه سامانه مودیان

 • تک کاربر: ۹.۰۰۰.۰۰۰
 • شبکه: ۲۳.۰۰۰.۰۰۰
 • --
 • با احتساب ۲۵٪ تخفیف
 • تک کاربر: ۶.۷۵۰.۰۰۰
 • شبکه: ۱۷.۲۵۰.۰۰۰

* کلیه مبالغ به تومان می باشد.

لیست قیمت محصولات

(کلیه مبالغ به تومان است.)

 

حسابگر بازرگانی - نسخه 9
عنوان قیمت
تک کاربر 15.900.000
شبکه 10 کاربر 63.400.000
حسابگر بازرگانی - نسخه 10
عنوان قیمت
تک کاربر 34.800.000
شبکه 5 کاربر 78.000.000
شبکه 10 کاربر 111.800.000

 

حسابگر صنعتی - نسخه 9
عنوان قیمت
تک کاربر 25.500.000
شبکه 10 کاربر 79.800.000
حسابگر صنعتی - نسخه 10
عنوان قیمت
تک کاربر 44.900.000
شبکه 5 کاربر 104.000.000
شبکه 10 کاربر 137.800.000

 

حسابگر ویژه پخش- بازرگانی - نسخه 9
عنوان قیمت
تک کاربر 28.300.000
شبکه 10 کاربر 119.300.000
حسابگر ویژه پخش- بازرگانی - نسخه 10
عنوان قیمت
تک کاربر 47.600.000
شبکه 5 کاربر 116.600.000
شبکه 10 کاربر 163.000.000
حسابگر ویژه پخش- صنعتی - نسخه 9
عنوان قیمت
تک کاربر 37.800.000
شبکه 10 کاربر 136.500.000
حسابگر ویژه پخش- صنعتی - نسخه 10
عنوان قیمت
تک کاربر 57.700.000
شبکه 5 کاربر 142.600.000
شبکه 10 کاربر 189.000.000

 

سایبر وب
عنوان قیمت
نسخه 2 کاربر 19.200.000 پشتیبانی یکساله: 6.700.000
نسخه 10 کاربر 39.000.000 پشتیبانی یکساله: 6.700.000
نسخه 25 کاربر 77.700.000 پشتیبانی یکساله: 12.900.000
نسخه 50کاربر 116.700.000 پشتیبانی یکساله: 12.900.000
نسخه بیش از 50 کاربر قابل مذاکره

 

حقوق و دستمزد پرسنلی
عنوان قیمت
تک کاربر 15.600.000
شبکه 10 کاربر 32.200.000

 

حسابگر اموال
عنوان قیمت
تک کاربر 15.100.000
شبکه 10 کاربر 28.600.000

 

حسابگر شعب
عنوان قیمت
2 کاربر 20.500.000
فعال سازی هر کاربر مازاد در هر شعبه 2.100.000
حق استفاده سالانه از شعب دو کاربر 6.700.000

 

پاکت سایبر
عنوان قیمت
برای هر تبلت(سالانه) 1.000.000
موقعیت مکانی زنده برای هر تبلت(سالانه) 1.300.000
فعال سازی برای هر تبلت مازاد 2.300.000

 

CRM
عنوان قیمت
CRM و وب سرویس ها با قفل سخت افزاری روی سرور کاربر 106.000.000

 

وب سروییس جامع سایبر 9 و بالتر
عنوان قیمت
سرور کاربر با قفل سخت افزاری 30.000.000
سرور شایگان سیستم 16.300.000
خدمات پشتیبانی سالانه وب سرویس، 6.700.000 تومان است.

 

افزونه سامانه مودیان
عنوان قیمت
تک کاربر
9.000.000
6.750.000
شبکه 10 کاربر
23.000.000
17.250.000

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان آفریقا (جردن)، بالاتر از میرداماد، خیابان ستاری، پلاک‌۳، ساختمان نقره‌چی، طبقه دوم 

کدپستی:۱۹۶۸۸۶۵۱۳۱
تلفن: ۴۱۹۷۲۰۰۰-۰۲۱
نمابر: ۴۱۹۷۲۹۹۹-۰۲۱

ایمیل: info AT shygunsys.net

 

 
 

نماد اعتماد الکترونیک

logo-enamad  logo-samandehi

 

شبکه های اجتماعی

شایگان سیستم در LinkedIn شایگان سیستم در Instagram شایگان سیستم در Telegram شایگان سیستم در Aparat